La nostra escola esta formada per 18 tutories, 4 mestres d'Educació Especial, 2 mestres d'Educació física, 2 mestres de Música, 2 especialistes d'Anglès, equip directiu, un administratiu i dos conserges.Wordle: Mestres d'escola