Relaxació

El projecte de Relaxació va sorgir el curs 2007-08 en el Cicle Superior a causa de l'agitació i dispersió que presenten els alumnes i que cada cop és més evident, ja no tant sols a Cicle Superior sinó que també en les altres etapes de l'educació primaria de la nostra escola. Aquestes dos característiques influeixen en el desenvolupament personal i en el rendiment escolar de l'alumnat. Per tant l’objectiu primordial és que, a través d’un mètode innovador que potencia els aspectes transversals del currículum i el tractament de la diversitat, els alumnes millorin el seu rendiment escolar i les seves relacions interpersonals.

Aquest projecte esta pensat com una introducció i un treball a tres nivells:

- Tècniques de relaxació ( coneixement del propi cos, tècniques de respiració, postures corporals adequades,...)

- Educació emocional ( empatia, autoreflexió, autoconeixement, assertivitat, sensibilització…)

-Tècniques de cohesió de grup ( cooperació, confiança, respecte, tolerància,…)

relaxació